Již tradičně jsme se i letos na Den Země pokusili úklidem na Slánské hoře odstranit odpadky nastřádané za uplynulý rok.
Sešlo se nás z 1., 3. a 7. oddílu celkem 17 a za dopoledne jsme vytěžili asi 10 pytlů.
Děkujeme všem, kteří se této bohulibé akce zúčastnili.

Den Země