Jmenujeme se Stopaři a jsme 3. skautským oddílem ve Slaném. Po obnovení Junáka v roce 1990 jsme navázali na tradici bývalého 3. slánského oddílu Stopaři z let 1968 – 1974. Naše klubovna byla ve skautském „Domečku“ u tenisových kurtů Na Sadech. První tábor (střediskový) se konal v roce 1991 v Kyjově u Krásné Lípy uprostřed skal a roklí Českosaského Švýcarska. Protože v roce 1991 měl oddíl již kolem 30 členů oddělil se z něj v září 1991 2. oddíl – Střelka, který se scházel ve srubu v lesoparku u Benaru. Tyto dva oddíly se opět spojily po společném táboře v Lužné u Rakovníka v roce 1992. V létě 1993 jsme poprvé tábořili v zapomenutém údolí říčky Malá Střela u Žlutic. V té době měl náš oddíl  asi 15 členů. Koncem roku 1993 byla činnost 3. oddílu Stopaři pro nedostatek vůdců přerušena. Na podzim roku 1995 se několik členů rozhodlo činnost oddílu po dvou letech opět obnovit a oddíl se začal scházet v klubovně na Černé baště u Velvarské brány, která je zbytkem slánského opevnění.  Zde máme klubovnu dodnes. Je v ní jedna větší místnost a sklep a součástí „bašty“ je také rozlehlá zahrada.

IMG_8730Každý rok jezdíme pravidelně na tábory a za ta léta oddíl vystřídal mnohá tábořiště. Byli jsme například na tábořišti u obce Krty poblíž rybníka Štikáče, na louce u obce Žlutice, v údolí Radnického potoka u Lhotky a samozřejmě v Českém Švýcarsku. Hlavním bodem programu na táboře je velká etapová hra. Hráli jsme už táborové hry Marco Polo, Stavba transamerické železnice, Cestu za duchem dýmkového kamene, Pán prstenů, Král Artuš a rytíři kulatého stolu, Asterix a Obelix, Hvězdná brána, atd. Ani letos tuto tradici nepřerušíme a na tábory se vždycky moc těšíme. Během roku pořádáme různé akce, ať už je to výlet do Prahy, pěší výprava po okolí, Den země anebo cyklistická výprava na chatu Ostrov v mšeckých lesích. Zde také každý rok pořádáme „Vánoční desítku (besídku)“.

Náš oddíl má momentálně čtyři družiny: Bobry a Tučňáky (skautské družiny), Gepardy (vlčácká družina) a Lemury (roverská družina). Po celý rok spolu družiny soutěží a na konci roku, na závěrečné oddílové schůzce, vyhlásíme vítěze.

Schůzky máme střídavě. První úterý v měsíci máme oddílovou schůzku a ostatní týdny schůzky družinové.

V našem oddíle je skvělá parta kluků, legrace a vždy dobrá nálada.

Náš oddílový pokřik:
Kamarádi, tábor, voda, lesy,
junáci jsou už tam kdesi,
slunci čelo nastaví,
nepříteli postaví,
smích a radost ve tváři,
3. oddíl Slaný, Stopaři !!!

Zde se můžete podívat na několik krátkých filmů a videí z historie oddílu:
Tábor 2020, tábor 2017, tábor 2016 – stavba pece, tábor 2015
Tábory 1996 – 2002, 2011
Různé 1996 – 1999
RS Rytíři Černé bašty 1996